Solvarme er billig opvarmning

De fleste mennesker har hørt om solceller, men man hører ikke så tit om solfangere. Mange danskere kan spare penge ved at opvarme husets vand og varme med solfangere.
Der er masser af potentiale i solenergi i Danmark, og i disse år vækster både offentlige og private investering i den alternative energi. Med en solfanger kan du mere end halver din varmeregning, et regnestykke der gør forretningen særdeles interessant for danske boligejere, da investeringen ofte er tjent hjem efter få over.

Et solvarmeanlæg er blandt de mest klimavenlige energikilder vi har – desuden er der minimale vedligeholdelsesudgifter og energien fra solen er helt gratis. I vores nabolande som Sverige, Tyskland og i resten Europa er solvarme efterhånden meget udbredt.

Ikke solceller

Solfangere skal ikke forveksles med solpaneler (solcelle paneler), de producerer nemlig strøm og ikke varme. En solcelles effektivitet er sjældent højere end 15-20%, en solfanger kan derimod udnytte op imod 50% af den tilførte energi fra solen.
En solfanger er basalt set et glas panel monteret på taget eller væggen, og helst mod syd. Der er to hovedtyper af solfangere: vakuumrør baserede og almindelige flade paneler. Begge typer opvarmer vand der kan anvendes enten til det varme badevand eller til selve boligopvarmningen.
Solfangere er mest effektive om sommeren, men er ikke afhængig af solen fra en skyfri himmel for at give effekt. Det gælder især for solfangere med vakuumrør, da de også kan udnytte solens infrarøde stråler.

Selv på overskyede dage er der lys nok til solfanger kan producere varme. Der er naturligvis mindre at afhente i de mørkeste vintermåneder, ca. 10-20% af den optimale sommerproduktion. Men når solen kommer tilbage for alvor i februar, så begynder boligejere med solfangere på taget, at reducere deres varmeudgifter væsentligt.

Placering af solfanger

En solfanger er mest effektiv, hvis den konstant er rettet mod solen. For at opnå den bedste udnyttelse af din solfanger investering, skal du sikre dig at den monteres i en gunstig vinkel i forhold til den gennemsnitlige solstråling, og der skal naturligvis undgås naturlige skygger som høje træer osv.
Et anlæg til varmt vand produktion bør have solfangere på sydvendte tage med en hældning på mindst 30 grader.
Hvor meget den enkelte kan spare afhænger af placeringen og størrelsen af solfangere.

Solfangerne tilbagebetales normalt inden for 5-10 år, hvorefter de giver næsten gratis ren energi.