Hulmursisolering – en investering

Efterisolering er en af de hurtigste og mest omkostningseffektive måder, at reducere energispild og få mest ud af din boligvarme. Hensynet til miljøet og kombinationen af stigende energipriser og grønne afgifter, har gjort loft- og hulmursisolering til en særdeles god investering.

Tilbagebetalingstiden er blevet reduceret i de seneste år, da priserne på efterisolering har været faldende. Du kan naturligvis reducere tilbagebetalingstiden yderligere ved, at vælge den leverandør der har de bedste priser på isolering.

En velisoleret bolig giver ikke kun en varmere bolig men også et bedre indeklima, da du undgår kolde vægge.


Kan efterisolering betale sig?

Faktisk blive mange danskere overrasket over, hvor mange penge de kan spare ved at tilføje 200mm ekstra isolering på loftet. LÆS OGSÅ: Se hvor meget du kan spare ved, at efterisolere din hulmur

Når man sammenligner den eksisterende boligmasse med nutidens isoleringsstandarder, som defineret i bygningsreglement BR-2010/2015, så er det klart at de færreste eksisterende huse har 350-450 mm isolering som de nyopførte huse.

Du skal efterisolere dit hjem:

  • Hvis du har en bolig helt uden hulmursisolering, hvilket faktisk er tilfældet på en del boliger fra før 1965
  • Har en bolig hvor den eksisterende isolering i hulmurene er sunket sammen, tidligere tiders skumisolering har vist sig ikke at være en holdbar løsning
  • Dit hus er for koldt om vinteren og for varmt om sommeren
  • Hvis du er i gang med at udskifte taget – det er en god idé at gøre begge dele samtidigt
  • Fyrer du med oliefyr, så vil der være mange penge at spare ved at efterisolere
  • En velisoleret bolig dæmper udefra kommende støj, så er du generet fx trafikstøj, så kan der være fornuftig i forøgelse af din hulmursisolering

Hvordan får jeg billigst efterisoleret
Når man skal have efterisoleret boligen, så er det afgørende for tilbagebetalingstiden, at du finder et firma der kan levere den rigtige kvalitet til en konkurrencedygtig pris.
Når husejerne har indhentet tilbud på efterisolering, så har der traditionelt været stor forskel på priserne, det gjorde det svært at overskue om man reelt fik den bedste pris.

Firmaet Dansk Isolering har introduceret et særdeles interessant koncept, hvor man betaler en fast lav pris per m2 der skal efterisoleres.
Det gør det meget nemmere at beregne din pris, og du kan også hurtigt se hvad det koste at gå fra 200mm til 300mm isolering.

Du betaler fra 159 kr. per m2 og det inkluderer både timeløn, isoleringsmateriale og gangbro. Se de lave priser på efterisolering hos Dansk Isolering.

I langt de fleste tilfælde vil det være mest økonomisk at tilføje 200 mm ekstra isolering på loftet, da besparelsen per mm falder med den stigende tykkelse, selvom der stadig vil være penge at hente.

I områder med meget billig fjernvarme, skal man der være gode argumenter for, at tilføje mere end 200mm efterisolering. Det gælder i særdeleshed tilfældet for Odense og Aalborg, hvor fjernvarmen er meget billig. Det kan stort set aldrig betale sig at have mere end 400mm isolering, da effekten falder drastisk herefter.

Det skal dog bemærkes, at det altid kan betale sig, at efterisolere sin bolig – det er blot et spørgsmål om at break-even for investeringen er hurtigere jo dyrere en opvarmningsform man har i sin bolig.

Dansk Isolering har specialiseret sig i isoleringsydelser, hvilket har givet mulighed for at rationalisere arbejdsgange og processer til fordel for kunderne. Priserne er blandt de laveste i Danmark, samtidig med at den høje grad af specialisering giver ensartet kvalitet og håndværk.

Dansk Isolering har et stort knowhow indenfor alle typer af isoleringsopgaver, og kunderne har mulighed for at få kompetent rådgivning med isolering af eksisterende boliger og nybyggeri.